Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác a zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách

14.07.2014 17:09

 

Informácia o zadaní zákazky (2).docx (16696)

Súhrnná správa o zákazke (2).doc (38400)

Informácia o zadaní zákazky (3).docx (16699)

Súhrnná správa o zákazke (3).doc (38400)