Ponuka na voľné pracovné miesto

13.09.2013 08:00

 

Názov zamestnávateľa: OBEC FIGA
 
Miesto výkonu práce: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Fige 
Adresa: Figa č.11, 982 51 
Kontakt: Imrich Palmont 
Tel. č.: 047/5595311, 0911 59 53 11 
E-mail: obecfiga@post.sk 
 
Kategória zamestnanca: Učiteľ 1 - 4 ročník ZŠ 
Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa – učiteľstvo pre 1.stupeň a Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Požadované doklady: doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas o spracovaní osobných údajov
 
Termín prihlásenia : 27. 09. 2013 
Nástup do zamestnania: 01. 10. 2013 
 
 
Imrich Palmont 
starosta obce