Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Figa

10.07.2015 10:59

Obec Figa v zmysle zákona § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa §5 ods.3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Figa.

Vyberove_konanie.pdf (293011)Obec Figa