Nová sekcia "Info ZŠ Figa"

06.02.2012 22:16

Dňa 06. 02. 2012 sme rozšírili našu webovú stránku o sekciu "Info ZŠ Figa", ktorá má poskytnúť aktuálne informácie o Základnej škole.