Novinky

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Figa

10.07.2015 10:59
Obec Figa v zmysle zákona § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa §5 ods.3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa...

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác a zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách

14.07.2014 17:09
  Informácia o zadaní zákazky (2).docx (16696) Súhrnná správa o zákazke (2).doc (38400) Informácia o zadaní zákazky (3).docx (16699) Súhrnná správa o zákazke (3).doc (38400)  

Vyberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Figa

25.06.2014 15:50
Obec Figa vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy vo Fige.   VK_na_funkciu_riaditela_MS.pdf (600454)      

Regionálna Rozvojová Agentúra , Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont

17.06.2014 13:56
Radi by sme informovali návštevníkov našej webovej stránky, že dnes (17. júna 2014) sme vytvorili novú sekciu pod názvom RRA (Regionálna Rozvojová Agentúra) - Združenie pre rozvoj regiónu Gemer - Malohont. Pod touto sekciou je možné nájsť odkaz na stránku RRA - https://rra-gemer-malohont.webnode.sk/...

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu - uskutočnenie stavebných prác)

19.05.2014 20:54
Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu - uskutočnenie stavebných prác)   - Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií v obci Figa - I. etapa - Oprava verejných priestranstiev a chodníkov v obci Figa - II. etapa   Výzva - Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií - I.etapa.pdf...

Verejné obstarávanie

14.02.2014 13:56
Zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní:   "Vypracocvanie projektovej dokumentácie stavby: Oprava verejných priestranstiev a chodníkov v obci Figa - II. etapa" 14.02.2014  Výzva - PD-Oprava verejných priestranstiev a chodníkov.pdf...

Verejné obstarávanie

10.01.2014 09:36
Zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní:   "Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií v obci Figa - I. etapa" Výzva - PD-Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií.pdf (286015)   03. 02....

Ponuka na voľné pracovné miesto

13.09.2013 08:00
  Názov zamestnávateľa: OBEC FIGA   Miesto výkonu práce: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Fige  Adresa: Figa č.11, 982 51  Kontakt: Imrich Palmont  Tel. č.: 047/5595311, 0911 59 53 11  E-mail: obecfiga@post.sk    Kategória...

Verejné obstarávanie

01.03.2012 14:43
Na základe Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov v znení neskorších predpisov, Obecný úrad vo Fige vyhlasuje verejnú súťaž na zákazky s nízkou hodnotou. Predmet: 1. Verejná súťaž na zákazku s nízkou hodnotou: rekonštrukcia verejného rozhlasu v...

Nová sekcia "Info ZŠ Figa"

06.02.2012 22:16
Dňa 06. 02. 2012 sme rozšírili našu webovú stránku o sekciu "Info ZŠ Figa", ktorá má poskytnúť aktuálne informácie o Základnej škole.  
1 | 2 >>