Verejné obstarávanie

14.02.2014 13:56

Zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní:

 

"Vypracocvanie projektovej dokumentácie stavby: Oprava verejných priestranstiev a chodníkov v obci Figa - II. etapa"

14.02.2014 

Výzva - PD-Oprava verejných priestranstiev a chodníkov.pdf (286070)

 

10. 03. 2014 - Zadanie zákazky na poskytnutie služby

Informácia o zadaní zákazky.pdf (451393)

 

31. 03. 2014 - Súhrnná správa o zákazke

Súhrnná správa o zákazke.pdf (238321)