Verejné obstarávanie

01.03.2012 14:43

Na základe Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov v znení neskorších predpisov, Obecný úrad vo Fige vyhlasuje verejnú súťaž na zákazky s nízkou hodnotou.

Predmet:
1. Verejná súťaž na zákazku s nízkou hodnotou: rekonštrukcia verejného rozhlasu v obci a dome smútku (15ks ampliónov). Termín ukončenia výberového konania: 14. 3. 2012, 13:30h.
 
 
2. Verejná súťaž na zákazku s nízkou hodnotou: rekonštrukcia verejného osvetlenia (úsporné osvetlenie - sodíkové alebo LED svietidlá - 28ks). Termín ukončenia výberového konania: 26. 4. 2012, 14:00h.
 
Prílohy (2) - verejné osvetlenie

Vyzva_k_zadaniu_zakazky_s_nizkou_hodnotou.pdf (315,3 kB)
vyzva_str.2.pdf (350,9 kB)
vyzva_str.3.pdf (422,5 kB)
vyzva_str.4.pdf (224,2 kB)

 

Prílohy (1) - verejný rozhlas

Výzva_k_zadaniu_zákazky_s_nízkou_hodnotou.docx (18,8 kB)
Výzva_na_predloženie_ponuky_-_zaslanie.docx (12,3 kB)
 

Imrich Palmont

starosta obce
Vo Fige, dňa 23. februára 2012