Verejné obstarávanie

10.01.2014 09:36

Zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní:

 

"Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií v obci Figa - I. etapa"

Výzva - PD-Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií.pdf (286015)

 

03. 02. 2014 - Zadanie zákazky na poskytnutie služby

Informácia o zadaní zákazky.pdf (451604)

 

31. 03. 2014 - Súhrnná správa o zákazke

Súhrnná správa o zákazke.pdf (237683)