Vyberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Figa

25.06.2014 15:50

Obec Figa vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy vo Fige.

 

VK_na_funkciu_riaditela_MS.pdf (600454)