Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu - uskutočnenie stavebných prác)

19.05.2014 20:54

Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu - uskutočnenie stavebných prác)

 

- Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií v obci Figa - I. etapa

- Oprava verejných priestranstiev a chodníkov v obci Figa - II. etapa

 

Výzva - Rekonštrukcia miestnych peších komunikácií - I.etapa.pdf (222125)

Výzva - Oprava verejných priestranstiev - II.etapa.pdf (293161)